Kurz organizačný poradca

 Akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vzdelávací program sa skladá z troch modulov, ktoré na seba tematicky a logicky nadväzujú. Je zážitkovy,  realizovaný formou prednášok,  tréningov,  praktických ukážok a riešenia prípadových štúdií. Z dôvodu variácie schopnosti a vedomosti záujemcu je možné absolvovať len niektorý modul, alebo aj všetky. Posledný modul môžu absolvovať len po úspešnom zvládnutí predošlých dvoch modulov.

 

 

Požadované vstupné vzdelanie
Minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou 

 

UČEBNÉ OSNOVY:

1.     I.modul "Endogénne a exogénne faktory vstupujúce do poradenského procesu" (32 hodín)

       Vnútorne a vonkajšie faktory, ktoré ovplyvňujú naše správanie a konanie, respektíve náš pracovný výkon je dobre poznať  v každej profesii, ale aj v osobnom živote.  Faktory, ktoré nás ovplyvňujú sú naša osobnosť, osobnosť osoby s ktorou sa stretávame, ale aj schopnosť viesť rozhovor. Porozumenie na všetkých troch úrovniach prináša zlepšenie nášho pracovného výkonu, našich vzťahov,  ale aj života.  Počas tohto kurzu sa učíme komunikovať efektívne, asertívnemu správaniu ale aj typológii osobnosti. 

         2.  II.modul "Kompetencie organizačného poradcu" (78 hodín)

    Schopnosť porozumenia ako premýšľame a ako sa správne pýtať, tiež schopnosť zvládnuť aj namáhavú situáciu efektívne je výborným pomocníkom v osobnom raste, rozvoji svojich schopnosti a zlepšenia svojho výkonu. Počas kurzu prebieha aj výcvik techník, ktorými efektívne vieme riešiť problémy na rôznych úrovniach - kariéra, vedenie ľudí, stres, súkromie, vzťahy. Učíme sa základné stratégie koučingu, základy NLP,  ale aj rôzne prístupy v poradenskom procese. 

 

           3.  III.modul "Supervízia organizačného poradcu" ( 24 hodín)

      V poslednom module kurzu sa stretávame s prácou supervízora,  naučíme sa    pracovať so skupinou. Zároveň si osvojíme základy techniky  EFT. EFT je technika spadajúca do terapii energetickej psychológie. Je to jedna z techník, ktorou môžeme zlepšiť svoj život, zvládnuť stres a náročné situácie,  ale aj zlepšiť  život klienta, kolegu či blízkych. Pomôže nám ísť lepšie  k vlastnému úspechu. 
 

 

 

Cenník a termíny tu 

 

Kontakt

Organizačný Poradca
Poradenstvo Milara
Mgr.Milada Ragasová
1.mája 5
901 01 Malacky

+421905520365 O2
+421902460414 T-com

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode