Kurz organizačný poradca

 Akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

naučíte sa

 • odhaliť príčinu 
 • mágia otázok a odpovedí 
 • počuť aj čo nepočuť 
 • ako dosahovať ciele 
 • kotvenie pozitívnych emócií 
 • odhalenie a odstránenie blokov a tráum
 • dynamické prístupy : základná regresná technika
 • pracovať so svojimi presvedčeniami 
 • motivovať 
 • automaticky nastaviť myseľ  

 

Kurz Je zamerný  pre prácu a činnosť ORGANIZAČNÉHO PORADCU  "kouča" (sem patrí činnosť v oblasti rozvoja osobnosti; poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy; konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov; poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu).


Po absolvovaní kurzu zvládnete priebeh práce od identifikácie potrieb až po realizáciu riešení. 

Osvojite si schopnosť  orientovať v oblasti vedenia ľudí.

Dokáže efektívne riešiť konflikty vstupujúce do poradenského procesu a predchádzať im.

Naučite sa ovládať techniky, metódy na zvládanie stresu a náročných pracovných situácií.

Rozsah vzdelávacieho programu 140,00 hodín

 

Kurz je rozdelený na 7 stretnutí  4* 3 dni a 1*2 dni  :

 • 1 časť  24-25. september 2022 ( sobota - nedeľa od 9 hod do 18 hod) 
 • 2 časť  22- 23. október 2022 ( sobota - nedeľa od 9 hod do 18 hod) 
 • 3 časť  25 -27 november 2022 ( piatok od 14 hod. do 18 hod., sobota a nedeľa od 9 hod. do 18 hod. )
 • 4 časť  16- 18 december 2022 ( piatok od 14 hod. do 18 hod., sobota a nedeľa od 9 hod. do 18 hod. )
 • 5 časť    január 2023 ( piatok , sobota a nedeľa od 9 hod. do 18 hod. )
 • 6 časť február 2023 (  sobota a nedeľa od 9 hod. do 18 hod. )
 • 7 časť marec 2023 ( sobota a nedeľa od 9 hod. do 18 hod. )

 

 

Schopnosť porozumenia ako premýšľať a ako sa správne pýtať, tiež schopnosť zvládnuť aj namáhavú situáciu efektívne je výborným pomocníkom v osobnom raste, rozvoji svojich schopností a zlepšenia svojho výkonu. Počas kurzu prebieha aj výcvik techník, ktorými efektívne vieme riešiť problémy na rôznych úrovniach - kariéra, vedenie ľudí, stres, súkromie, vzťahy. Učíme sa základné stratégie koučingu, vedenie koučovacieho rozhovoru,  rôzne metódy na zlepšenie komunikácie a riešenie problémov. 

______________________________________________
 Po úspešnom zvládnutí vzdelávacieho programu  získa absolvent osvedčenie akreditované MŠ SR.  Požadované vzdelanie na získanie akreditovaného osvedčenia je stredoškolské s maturitou. 

 

 

 

Viac informácii a možnosť registrovať sa tu