Kurz organizačný poradca

 Akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

naučíte sa

  • odhaliť príčinu 
  • mágia otázok a odpovedí 
  • počuť aj čo nepočuť 
  • ako dosahovať ciele 
  • kotvenie pozitívnych emócií 
  • odhalenie a odstránenie blokov a tráum
  • dynamické prístupy : základná regresná technika
  • pracovať so svojimi presvedčeniami 
  • motivovať 
  • automaticky nastaviť myseľ  

 

Kurz Je zamerný  pre prácu a činnosť ORGANIZAČNÉHO PORADCU  "kouča" (sem patrí činnosť v oblasti rozvoja osobnosti; poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy; konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov; poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu).


Po absolvovaní kurzu zvládnete priebeh práce od identifikácie potrieb až po realizáciu riešení. 

Osvojite si schopnosť  orientovať v oblasti vedenia ľudí.

Dokáže efektívne riešiť konflikty vstupujúce do poradenského procesu a predchádzať im.

Naučite sa ovládať techniky, metódy na zvládanie stresu a náročných pracovných situácií.

Rozsah vzdelávacieho programu 140,00 hodín

 

Kurz je rozdelený na 7 stretnutí  4* 3 dni a 1*2 dni  :

 

1. časť: 9. októbra - 10. októbra 2021

sobota - nedeľa (od 9:00 hod.- 18:00 hod.)

 

 

2. časť: 6. november - 7. november 2021

 

, sobota -  nedeľa (od 9:00 hod.- 18:00 hod.)

 

3. časť: 3. december - 5. december 2021

 

piatok (od 14 hod. do 18 hod.) , sobota -  nedeľa (od 9:00 hod.- 18:00 hod.)


4. časť: 20. január-22. január 2022

piatok (od 15 hod. do 18 hod.) , sobota -  nedeľa (od 9:00 hod.- 18:00 hod.)

5. časť : 17. február - 18. február 2022

 

piatok (od 15 hod. do 18 hod.) , sobota -  nedeľa (od 9:00 hod.- 18:00 hod.)

6. časť : 11. marec - 12. marec  2022

 

sobota -  nedeľa (od 9:00 hod.- 18:00 hod.)

7. časť : 15. apríl- 16. apríl 2022

 

 sobota -  nedeľa (od 9:00 hod.- 18:00 hod.)

 

 

 

Schopnosť porozumenia ako premýšľať a ako sa správne pýtať, tiež schopnosť zvládnuť aj namáhavú situáciu efektívne je výborným pomocníkom v osobnom raste, rozvoji svojich schopností a zlepšenia svojho výkonu. Počas kurzu prebieha aj výcvik techník, ktorými efektívne vieme riešiť problémy na rôznych úrovniach - kariéra, vedenie ľudí, stres, súkromie, vzťahy. Učíme sa základné stratégie koučingu, vedenie koučovacieho rozhovoru,  rôzne metódy na zlepšenie komunikácie a riešenie problémov. 

______________________________________________
 Po úspešnom zvládnutí vzdelávacieho programu  získa absolvent osvedčenie akreditované MŠ SR.  

 

 

 

Viac informácii a možnosť registrovať sa tu