Kurz organizačný poradca

 Akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
 

Organizačný poradca = kouč, terapeut, poradca 

naučíte sa

 • odhaliť príčinu 
 • mágia otázok a odpovedí 
 • počuť aj čo nepočuť 
 • ako dosahovať ciele 
 • kotvenie pozitívnych emócií 
 • odhalenie a odstránenie blokov a tráum
 • dynamické prístupy : základná regresná technika
 • pracovať so svojimi presvedčeniami 
 • motivovať 
 • automaticky nastaviť myseľ  

 

PROGRAM vzdelávacieho modulu Organizačný poradca č. 3655/2020/10/1 akreditácie,  je ZAMERANÝ v zmysle  živnostenského zákona  na  voľné činnosti, činnosti spadajúce pod podnikateľskú činnosť s  názvom  27.2 Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov na činnosť organizačného poradenstva

sem patrí:

 • činnosť v oblasti rozvoja osobnosti;
 • poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu;
 • konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov /KOUČING/;
 • poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu

V uvedenom vzdelávacom programe si absolvent osvojuje uvedené zručnosti a kompetencie.

Cieľové skupiny v oblasti vzdelávania

Osoby so záujmom pracovať v oblasti organizačný, podnikateľský poradca- kouč, poradcovia, terapeuti. Mimo uvedenú cieľovú skupinu potenciálnych podnikateľov, je  vzdelávanie prínosom i pre osoby, ktoré už v poradenských či personálnych službách pracujú. Ale aj pre manažérov a majiteľov firiem. Tieto si môžu formou nášho kurzu prehĺbiť alebo rozšíriť svoje vedomosti a získať nové, ktoré by obohatili ich prácu a pomohli v úspešnom vykonávaní svojho povolania. Osoby pracujúce v poradenskej praxi, personálni pracovníci, manažéri a majitelia menších a stredných firiem.

 


Po absolvovaní kurzu zvládnete priebeh práce od identifikácie potrieb až po realizáciu riešení. 

Osvojite si schopnosť  orientovať v oblasti vedenia ľudí.

Dokáže efektívne riešiť konflikty vstupujúce do poradenského procesu a predchádzať im.

Naučite sa ovládať techniky, metódy na zvládanie stresu a náročných pracovných situácií.

Rozsah vzdelávacieho programu 140,00 hodín

 

Kurz je rozdelený na 7 stretnutí    :

 • 1 časť  19-20. máj 2023 (piatok od 14 hod. do 18 hod., sobota    od 9 hod. do 18 hod..
 • 2 časť  01-02. júl 2023 (sobota    od 9 hod. do 18 hod. nedeľa od 9 hod. do 13 hod.
 • 3 časť  28-30.júl 2023 ( piatok od 14 hod. do 18 hod., sobota od 9 hod. do 18 hod. a nedeľa od 9 hod. do 13 hod. )
 • 4 časť  18-19 . august 2023 (piatok od 14 hod. do 18 hod., sobota od 9 hod. do 18 hod. )
 • 5 časť   29-30. september- 1. októbra 2023 ( piatok , sobota    od 9 hod. do 18 hod. nedeľa od 9 hod. do 13 hod.  )
 • 6 časť 28-29. október 2023 ( sobota    od 9 hod. do 18 hod. nedeľa od 9 hod. do 13 hod. )
 • 7 časť 10-11. november 2023 ( piatok od 14 hod. do 18 hod., sobota od 9 hod. do 13 hod.)

 

 

Schopnosť porozumenia ako premýšľať a ako sa správne pýtať, tiež schopnosť zvládnuť aj namáhavú situáciu efektívne je výborným pomocníkom v osobnom raste, rozvoji svojich schopností a zlepšenia svojho výkonu. Počas kurzu prebieha aj výcvik techník, ktorými efektívne vieme riešiť problémy na rôznych úrovniach - kariéra, vedenie ľudí, stres, súkromie, vzťahy. Učíme sa základné stratégie koučingu, vedenie koučovacieho rozhovoru,  rôzne metódy na zlepšenie komunikácie a riešenie problémov. 

______________________________________________
 Po úspešnom zvládnutí vzdelávacieho programu  získa absolvent osvedčenie akreditované MŠ SR.  Požadované vzdelanie na získanie akreditovaného osvedčenia je stredoškolské s maturitou. 

 

 

 

Viac informácii a možnosť  registrovať sa tu