Kurz organizačný poradca

 Akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

naučíte sa

  • odhaliť príčinu 
  • mágia otázok a odpovedí 
  • počuť aj čo nepočuť 
  • ako dosahovať ciele 
  • kotvenie pozitívnych emócií 
  • odhalenie a odstránenie blokov a tráum
  • dynamické prístupy : základná regresná technika
  • pracovať so svojimi presvedčeniami 
  • motivovať 
  • automaticky nastaviť myseľ  

 

Kurz Je zamerný  pre prácu a činnosť ORGANIZAČNÉHO PORADCU- KOUČA (sem patrí činnosť v oblasti rozvoja osobnosti; poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy; konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov; poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu).


Po absolvovaní kurzu zvládnete priebeh práce od identifikácie potrieb až po realizáciu riešení. 

Osvojite si schopnosť  orientovať v oblasti vedenia ľudí.

Dokáže efektívne riešiť konflikty vstupujúce do poradenského procesu a predchádzať im.

Naučite sa ovládať techniky, metódy na zvládanie stresu a náročných pracovných situácií.

Rozsah vzdelávacieho programu 140,00 hodín

Kurz je rozdelený na päť stretnutí  4* 3 dni a 1*2 dni  :

1. časť: 2.10-4.10.2020

piatok- nedeľa (od 9:00 hod.- 18:00 hod.)

 

2. časť: 13.11.- 15.11.2020

piatok- nedeľa (od 9:00 hod.- 18:00 hod.)

 

3. časť: 4.12- 6.12.2020

piatok- nedeľa (od 9:00 hod.- 18:00 hod.)

 

4. časť: 29.1- 31.1.2021

piatok- nedeľa (od 9:00 hod.- 18:00 hod.)

 

5. časť : 26.02-27.02.2021

piatok- sobota (piatok od 9:00 hod.- 18:00 hod. , sobota  od 9:00 do 16 hod)

 

 

Schopnosť porozumenia ako premýšľať a ako sa správne pýtať, tiež schopnosť zvládnuť aj namáhavú situáciu efektívne je výborným pomocníkom v osobnom raste, rozvoji svojich schopností a zlepšenia svojho výkonu. Počas kurzu prebieha aj výcvik techník, ktorými efektívne vieme riešiť problémy na rôznych úrovniach - kariéra, vedenie ľudí, stres, súkromie, vzťahy. Učíme sa základné stratégie koučingu, vedenie koučovacieho rozhovoru, základy NLP, ale aj rôzne metódy na zlepšenie komunikácie a riešenie problémov. 

______________________________________________
 Po úspešnom zvládnutí vzdelávacieho programu  získa absolvent osvedčenie akreditované MŠ SR.  

 

 

 

Viac informácii a možnosť registrovať sa tu