KURZ - Poradenstvo v oblasti sociálnych vzťahov a rozvoja osobnosti

Počas kurzu si osvojite  niekoľko techník na osobný rozvoj a riešenie vzťahov. Osvojíte si zručnosti analýzy a vedenia rozhovoru. Naučíte sa chápať podvedome súvislosti medzi vývinom, rodinným minulým systémom a vašimi súčastnými vzťahmi, ale aj vlastnými postojmi. 

 
Počas kurzu a praktickej časti je nácvik jednotlivých techník a zážitkové aktivity. Osvojíte si techniky a metódy pre prácu s klientom a riešenie problémov. Sú to napr. prístupy dynamické , ktoré odkrývajú podvedomé súvislosti problému a aj skryté príčiny:   techniky „detstvo", „prenatál" , „vzťahy". Metódy modelovania a hrania rolí . Uvoľňovacie a relaxačné techniky. 

Kurz je akreditovaný MŠ SR, po úspešnom absolvovaní kurzu si prevezmete osvedčenie a môžete vykonávať prax poradcu v oblasti sociálnych vzťahov a osobného rozvoja.

 

Po absolvovaní kurzu má absolvent poznatky z oblasti osobnosti človeka a má základné informácie o Eriksonovom vývine, potenciálny vplyv jednotlivých štádií na vzťahy dospelého jedinca a potrebách človeka. Má poznatky o sociálnej percepcii, metaprogramoch mysle  a ich vplyve na vzťahy človeka. Pozná metódy riešenia problémov vo vzťahoch. Vie efektívne viesť rozhovor, jeho priebeh od identifikácie až po realizáciu riešení. Pozná etiku poradcu-konzultanta pri práci s klientom.


120 hodín

Kurz prebieha počas 5 stretnutí - 2  až 3 dni v mesiaci:

 

 

Termíny: 

    • 24-25.jún 2023 (2 dni ) sobota a nedeľa od 9:00 do 18:00 hod. 
    • 14-16. júl 2023(3 dni ) piatok od 15 hod. do 18:00 hod. , sobota a nedeľa od 9:00 hod. do 18:00 hod. 
    • 04.-06. august 2023(3 dni )  piatok, sobota a nedeľa od 9 do 18:00 hod.
    • 08-10.september 2023 (3 dni ) piatok, sobota a nedeľa od 9 do 18:00 hod. 
    • 14-15.október 2023 ( 2 dni ) piatok od 9 hod. do 18:00 hod. , sobota od 9 do cca 12:00 hod. 

Cena za kurz je 828 € / 165,6 € mesačne

Prihlášky tu 

 

Malacky , ul Gen. M.R. Štefánika 43
______________
Ubytovanie a strava individuálne

 

 

Pri väčšej skupine môžeme dohodnuť íné podmienky ceny a miesta - info: kontakt@milara.sk alebo 0905520365

 

Organizátor : Vzdelávacia inštitúcia - Poradenstvo Milara, s.r.o.,