KURZ - Poradenstvo v oblasti sociálnych vzťahov a rozvoja osobnosti

Počas kurzu a praktickej časti je nácvik jednotlivých techník a zážitkové aktivity. Osvojíte si techniky a metódy pre prácu s klientom a riešenie problémov. Sú to napr. prístupy dynamické , ktoré odkrývajú podvedomé súvislosti problému a aj skryté príčiny:  regresné techniky „detstvo", „prenatál" , „vzťahy". Metódy modelovania a hrania rolí : „figúrkové rozostavania rodinných konštelácií". Uvoľňovacie a relaxačné techniky. Obsahom kurzu sú aj základy z Neurolingvistického programovania (NLP), transakčná analýza a iné.


Kurz je akreditovaný MŠ SR, po úspešnom absolvovaní kurzu si prevezmete osvedčenie a môžete vykonávať prax poradcu v oblasti sociálnych vzťahov a osobného rozvoja.


Forma záverečnej skúšky je test s 15 otázkami.

 do 
Po absolvovaní kurzu má absolvent poznatky z oblasti osobnosti človeka a má základné informácie o Eriksonovom vývine, potenciálny vplyv jednotlivých štádií na vzťahy dospelého jedinca a potrebách človeka. Má poznatky o sociálnej percepcii, metaprogramoch mysle z Neurolingvistického programovania a ich vplyve na vzťahy človeka. Pozná metódy riešenia problémov vo vzťahoch. Vie efektívne viesť rozhovor, jeho priebeh od identifikácie až po realizáciu riešení. Pozná etiku poradcu-konzultanta pri práci s klientom.


120 hodín

Kurz prebieha počas 5 stretnutí - 2 dni v mesiaci:

 

 

Termíny: vždy dva dni pondelok a utorok od 9 do 20 hod 

 

  • 18-19 november 2019
  • 16-17. december 2019
  • 20-21.január 2020
  • 17-18. február 2020
  • 23-24. marec 2020

Cena za kurz je 828 € / 165,6 € mesačne

Prihlášky tu 

 

Malacky , ul. 1. mája 5
______________
Ubytovanie a strava individuálne

 

 

Pri väčšej skupine môžeme dohodnuť íné podmienky ceny a miesta - info: kontakt@milara.sk alebo 0905520365

 

Organizátor : Bc. Milada Ragasová - poradenstvo Milara; Číslo POA: 3400/2016/49/1

 

Kontakt

Organizačný Poradca
Poradenstvo Milara
Mgr.Milada Ragasová
1.mája 5
901 01 Malacky

+421905520365 O2
+421902460414 T-com

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode