KURZ - Poradenstvo v oblasti sociálnych vzťahov a rozvoja osobnosti

Počas kurzu si osvojite  niekoľko techník na osobný rozvoj a riešenie vzťahov. Osvojíte si zručnosti analýzy a vedenia rozhovoru. Naučíte sa chápať podvedome súvislosti medzi vývinom, rodinným minulým systémom a vašimi súčastnými vzťahmi, ale aj vlastnými postojmi. 

 

Vzťahy sú jednou z najdôležitejších tém, ktoré ľudia vo svojom živote riešia.
Sú reakciou na to, čo zo seba vysielate. Keď zmeníte seba, zmenia sa Vám aj Vaše vzťahy.

Kedy?

Prvé stretnutie sa uskutoční v dňoch 24.8-25.8.2024 v čase od 9:00 - 18:00 h.

Spolu to bude 13 dní v období 4- 5 mesiacov, rozdelených na 5 častí. Prvá časť bude trvať 2  za sebou nasledujúce dni.

Kde?
V  Poradenstve Milara v Malackách , Gen. M.R. Štefánika 43

V rámci kurzu si odpovieme na otázky :

čo sa deje vo vzťahoch;

prečo sa ku mne kolega/partner správa istým spôsobom;

ako sa s ním/ňou rozprávať;

ako na finančnú hojnosť;

ako zmeniť programy mysle;

naučíte sa techniky ako zmeniť vlastné postoje a tým zlepšiť vzťahy;

Kurz je vhodný pre osobný rozvoj, ale aj pre terapeutov, koučov či poradcov a je akreditovaný MŠ SR Poradca v oblasti sociálnych vzťahov a rozvoja osobnosti.
Po úspešnom absolvovaní kurzu si prevezmete osvedčenie a môžete vykonávať prax poradcu v oblasti sociálnych vzťahov a osobného rozvoja.

Ak sa kurzu chcete zúčastniť, rezervujte si už dnes svoje miesto

Kurz sa bude konať vždy 2 až3 dni v mesiaci v priebehu 4- 5mesiacov. 

Približne raz za mesiac jedno stretnutie. Platba sa dá uhradiť jednorazovo so zľavou 10% (120€), alebo pred začatím každej časti, mesačne po 240€.
Cena za jednu časť je 240€, za všetkých 5 stretnutí zaplatíte 1200€.

 

Termíny  2024:

24-25.8. 2024 (2 dni ) sobota od 9:00 do 18:00 hod. a nedeľa od 9:00 do 16:00 hod. 

1-3.9.2024(3 dni ) piatok  od 14 hod. do 20:00 hod. , sobota  od 9:00 hod. do 19:00 hod. ,  nedeľa od 9:00 hod. do 17:00 hod. 

11.-13.10. 2024(3 dni ) nedeľa  od 9 hod. do 19:00 hod. , pondelok   od 9:00 hod. do 19:00 hod. ,  utorok  od 9:00 hod. do 13:00 hod. 

31.10-2.11. 2024 (3 dni ) štvrtok od 12 hod. do 20:00 hod. , piatok  od 9:00 hod. do 19:00 hod. ,  sobota od 9:00 hod. do 17:00 hod.  

22.11-23.11. 2024 ( 2 dni ) piatok od 9 hod. do 19:00 hod. , sobota od 9 do cca 15:00 hod.

 

Upozornenie:


Registráciu, prosím, vopred nahláste na e-mail: kontakt@milara.sk alebo na M: 0905 520 365, faktúru Vám zašleme mailom. V prípade, že záujemca kurz zruší 4 dni vopred, peniaze sa mu vrátia v plnej výške. Po tomto termíne len ak sa prihlási náhradník. 
 

Na každom stretnutí sa naučíte niečo o sebe, ale aj rôzne techniky na zvládanie a pochopenie problematiky vo vzťahu. 
Ucelene sa pozrieme rôznymi prístupmi na vzťahy s druhými, ale aj svoju osobnosť. Naučíme sa chápať, čo sa deje vo vzťahoch a ako so sebou pracovať.

Uvedomíme si jednotlivé štádia vývinu už počas prenatálneho vývoja - ako každý jeden mesiac ovplyvňuje vzťahy po celý život a spojíme to s Eriksonovou vývinovou teóriou.

Po absolvovaní kurzu má absolvent poznatky z oblasti osobnosti človeka a má základné informácie o Eriksonovom vývine, potenciálny vplyv jednotlivých štádií na vzťahy dospelého jedinca a potreby človeka. Má poznatky o sociálnej percepcii, programoch mysle  ich vplyve na vzťahy človeka. Pozná metódy riešenia problémov vo vzťahoch. Vie efektívne viesť rozhovor, jeho priebeh od identifikácie až po realizáciu riešení. Pozná etiku poradcu - konzultanta pri práci s klientom.

 

Počas kurzu a praktickej časti je nácvik jednotlivých techník a zážitkové aktivity. Osvojíte si techniky a metódy pre prácu s klientom a riešenie problémov, sú to napr. prístupy,  ktoré odkrývajú podvedomé súvislosti problému a aj skryté príčiny:   techniky „detstvo", „prenatál" , „vzťahy". Metódy modelovania a hrania rolí : „figúrkové rozostavania rodinných konštelácií". Uvoľňovacie a relaxačné techniky. 

 


Kurz je akreditovaný MŠ SR, po úspešnom absolvovaní kurzu si prevezmete osvedčenie a môžete vykonávať prax poradcu v oblasti sociálnych vzťahov a osobného rozvoja. Pre akreditované osvedčenie je požadované vstupné vzdelanie   minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou.

 


Po absolvovaní kurzu má absolvent poznatky z oblasti osobnosti človeka a má základné informácie o Eriksonovom vývine, potenciálny vplyv jednotlivých štádií na vzťahy dospelého jedinca a potrebách človeka. Má poznatky o sociálnej percepcii, programoch mysle  ich vplyve na vzťahy človeka. Pozná metódy riešenia problémov vo vzťahoch. Vie efektívne viesť rozhovor, jeho priebeh od identifikácie až po realizáciu riešení. Pozná etiku poradcu-konzultanta pri práci s klientom.


120 hodín


Kurz prebieha počas 5 stretnutí - 2 -3 dni v mesiaci:

 

 

 

Možnosť preplatiť kurz cez projekty :

napr. : "Repaskompas " 

 

 Viac informácii na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny vo Vašom regióne. 


Malacky , ul Gen. M.R. Štefánika 43
______________
Ubytovanie a strava individuálne

 

 

Pri väčšej skupine môžeme dohodnuť íné podmienky ceny a miesta - info: kontakt@milara.sk alebo 0905520365

 

Organizátor : Vzdelávacia inštitúcia - Poradenstvo Milara, s.r.o.,