Supervízia v pomáhajúcich profesiách - Kurz v Košiciach alebo Malackách

 

Počas kurzu rozdeleného do 9 stretnutí ( 210 hodín prezenčne a 30 hodín online ) absolvent  získa poznatky zo supervízie v poradenských a pomáhajúcich  profesiách. 

Kurz vedú skúsení supervízori s praxou. 

Celý kurz je zameraný hlavne na praktický nácvik s prepojením  a pochopením teórie.  

REGISTRÁCIA

Absolvent si osvojí  etiku, zručnosti, metódy pre prácu v supervízii s jednotlivcom a so skupinou v rôznych typoch a formách problému a riešenia.Je schopný empaticky pochopiť a akceptovať supervidovaného pri práci s klientom v  praxi. Je schopný viesť supervíziu a supervidovaných k pozitívnej zmene pri hľadaní nových alternatív v svojej práci s  klientom, metodicky usmerňovať interakciu medzi supervidovaným a klientom s využitím sebareflexívnych schopností.  Získa profesijné nástroje na skvalitňovanie práce, ako riešiť a eliminovať demotivačné faktory v interakcii s klientmi, ako efektívnejšie viesť klienta k vlastnej zodpovednosti, pomáhať mu k svojpomoci, na uvedomenie a posilnenie účinných a osobne preferovaných postupov (stratégie, intervencie) v procese práce supervízora. Získa nástroje na rozvoj kritického myslenia z hľadiska budúcich potrieb a k účelnému využitiu vlastných zdrojov, na kongruenciu. Osvojí si zručnosti supervízie smerujúce k zlepšeniu kvality procesu práce, rozšíreniu možnosti hľadania alternatív, podpory, reflexii, získaní pracovnej istoty, ale aj prevencii pred vyhorením.

Viac o supervízii tu 

Prvé stretnutie :  15.1.2024  (online od 17:00 hod. do 20:15 hod.) ostatne prezenčne Košice a Malacky 

Ostatné termíny : každý mesiac 3 dni a 1x5 dni  ( od 8:30 hod. do 18:30 hod.) prezenčne (6x osobne)  vrátane víkendu. Prezenčne sa kurz koná v Košiciach, alebo v Malackách a jedno stretnutie v Gaderskej doline (okr. Martin). Online počas  troch mesiacov cca od 17:00 hod.  do 20:30 hod. (spolu 9 dní online). 

Predpokladané ukončenie supervízie  v septembri 2024

Preznečne Košice  (hotel Cetrum) a Malacky( Poradenstvo Milara):   od 2.2.2023

 

Pre koho je supervízia nevyhnutná : 

 • v poradenstve
 • v zdravotnom rezorte
 • v sociálnej oblasti 
 • v pedagogických profesiách
 • v mediácií 
 • psychológovia 
 • terapeuti 
 • v policajnom zbore 
 • pri pastorálnej činnosti 
 • všade kde profesional rieši, eliminuje  problémy klienta, alebo pomáha k jeho rastu 

Cena za celý kurz pri celej platbe vopred naraz je 828€  (20% zľava)   objednajte 9x,  pri vystavení faktúry Vám zľavu odrátame

V cene  kurzu sú skripta, priestory, občerstvenie, lektorská činnosť. 

 

 

Cena pri platbách mesačne :  115€ * 9 =1035€

 • Požadované vstupné vzdelanie
  VŠ II stupňa v humánne orientovanej profesii( sociálna, psychologická, zdravotnícka, pedagogická);
  alebo
  VŠ II stupňa a Prax v oblasti poradenskej, vzdelávacej, alebo pomáhajúcej profesii min. 5 rokov;
  alebo
  VŠ II stupňa a Prax 3 roky v oblasti poradenskej, vzdelávacej, alebo pomáhajúcej profesii a absolvovaný
  akreditovaný kurz v oblasti poradenského procesu, mediácie, koučovania min. 120 hodín.

Termíny : 

 online  

 

              15.1. od 17 hod. do 20:15 hod.

 

    16.1 od 17 hod. do 20:15 hod.

    19.1 od 18 hod. do 19:15 hod.

 

               3.7. od 17 hod. do 20:15 hod.

    4.7 od 17 hod. do 20:15 hod.

    17.7 od 18 hod. do 19:15 hod.

 

 

              18.7. od 17 hod. do 20:15 hod.

    27.8. od 17 hod. do 20:15 hod.

    28.8. od 18 hod. do 19:15 hod.

 

prezenčne

 

Košice 2-4.2.2024

Malacky 9-11.2.2024

Košice    13-15.3.2024

Malacky 25-27.3.2024

spolu v Gaderskej doline : 9-13.4.2024

Košice 9-11.5.2024 

Malacky 23-25.5.2024 

 

Košice aj Malacky 13-15.6.2024 

Malacky 17-21.9.2024  (skúška)

Košice 24-28.9.2024 (skúška) 

 

 

V rámci projektov Vám cenu za kurz preplatia  :  

"Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie" a "Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva" je možné si dať náklady na vzdelávanie preplatiť 

 všetky informácie nájdete tu: 

 • pre pracovníkov v sociálnych službách 

https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-mimo-rezort-zdravotnictva

 • pre zdravotníckych pracovníkov

https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-v-rezorte

S vypisovaním  Vám pomôžeme

 

 

 

Supervízia v pomáhajúcich profesiách - akreditovaný kurz

Supervízia v pomáhajúcich profesiách - akreditované vzdelávanie - 240 hodín

Katalógové číslo  
Dostupnosť Skladom
Cena s DPH 106,70 €
  

 Nakúpte ešte za 100,00 € a získajte dopravu ZADARMO.

Akreditovaný kurz supervízia v pomáhajúcich profesiách-  240 hodín -  3655/2022/70/1

Vačšina kurzu až 210 hodín prezenčne - s riadnou praxou s lektorom 

Počas kurzu rozdeleného do 9 stretnutí ( 210 hodín prezenčne a 30 hodín online ) absolvent  získa poznatky zo supervízie v poradenských a pomáhajúcich  profesiách. 

Kurz vedú skúsení supervízori s praxou. 

Celý kurz je zameraný hlavne na praktický nácvik s prepojením  a pochopením teórie.  

Pre koho je supervízia nevyhnutná : 

 • v poradenstve
 • v zdravotnom rezorte
 • v sociálnej oblasti 
 • v pedagogických profesiách
 • v mediácií 
 • psychológovia 
 • terapeuti 
 • v policajnom zbore 
 • pri pastorálnej činnosti 
 • všade kde profesional rieši, eliminuje  problémy klienta, alebo pomáha k jeho rastu 

 

Absolvent si osvojí  etiku, zručnosti, metódy pre prácu v supervízii s jednotlivcom a so skupinou v rôznych typoch a formách problému a riešenia.Je schopný empaticky pochopiť a akceptovať supervidovaného pri práci s klientom v  praxi. Je schopný viesť supervíziu a supervidovaných k pozitívnej zmene pri hľadaní nových alternatív v svojej práci s  klientom, metodicky usmerňovať interakciu medzi supervidovaným a klientom s využitím sebareflexívnych schopností.  Získa profesijné nástroje na skvalitňovanie práce, ako riešiť a eliminovať demotivačné faktory v interakcii s klientmi, ako efektívnejšie viesť klienta k vlastnej zodpovednosti, pomáhať mu k svojpomoci, na uvedomenie a posilnenie účinných a osobne preferovaných postupov (stratégie, intervencie) v procese práce supervízora. Získa nástroje na rozvoj kritického myslenia z hľadiska budúcich potrieb a k účelnému využitiu vlastných zdrojov, na kongruenciu. Osvojí si zručnosti supervízie smerujúce k zlepšeniu kvality procesu práce, rozšíreniu možnosti hľadania alternatív, podpory, reflexii, získaní pracovnej istoty, ale aj prevencii pred vyhorením.

Viac o supervízii tu 

Prvé stretnutie :  3-5.3.2023  ( tri dni od 9:00 hod. do 18:00 hod.)  Košice 

Ostatné termíny : každý mesiac 3 dni a 1x5 dni  ( od 9 hod. do 18 hod.) prezenčne vrátane víkendu, okrem : 

 v apríli až máji  a v letných mesiacoch prebieha kurz online cca od 17:00 hod.  do 20:30 hod. (spolu 12 dní) 

Predpokladané ukončenie supervízie  v novembri 2023

Kde: prvý turnus začíname v  Košiciach 3.3.2022 

Kde: druhý   21.3. otvárame v Malackách