Akreditovaný kurz supervízia v pomáhajúcich profesiách-  240 hodín -  3655/2022/70/1 aj so psychosociálnym výcvikom   Košice a Malacky 

 

 

Počas intenzívneho kurzu  rozdeleného na sedem stretnutí v období deviatich  mesiacov  absolvent  získa poznatky zo supervízie v poradenských a pomáhajúcich  profesiách. 

Kurz vedú skúsení supervízori s praxou. 

Celý kurz je zameraný hlavne na praktický nácvik s prepojením  a pochopením teórie.  

Pre koho je supervízia nevyhnutná : 

 

 • v poradenstve
 • v zdravotnom rezorte
 • v sociálnej oblasti 
 • v pedagogických profesiách
 • v mediácií 
 • psychológovia 
 • terapeuti 
 • v policajnom zbore 
 • pri pastorálnej činnosti 
 • všade kde profesionál rieši, eliminuje  problémy klienta, alebo pomáha k jeho rastu 

 

Absolvent si osvojí  etiku, zručnosti, metódy pre prácu v supervízii s jednotlivcom a so skupinou v rôznych typoch a formách problému a riešenia. Je schopný empaticky pochopiť a akceptovať supervidovaného pri práci s klientom v  praxi. Je schopný viesť supervíziu a supervidovaných k pozitívnej zmene pri hľadaní nových alternatív v svojej práci s  klientom, metodicky usmerňovať interakciu medzi supervidovaným a klientom s využitím sebareflexívnych schopností.  Získa profesijné nástroje na skvalitňovanie práce, ako riešiť a eliminovať demotivačné faktory v interakcii s klientmi, ako efektívnejšie viesť klienta k vlastnej zodpovednosti, pomáhať mu k svojpomoci, na uvedomenie a posilnenie účinných a osobne preferovaných postupov (stratégie, intervencie) v procese práce supervízora. Získa nástroje na rozvoj kritického myslenia z hľadiska budúcich potrieb a k účelnému využitiu vlastných zdrojov, na kongruenciu. Osvojí si zručnosti supervízie smerujúce k zlepšeniu kvality procesu práce, rozšíreniu možnosti hľadania alternatív, podpory, reflexii, získaní pracovnej istoty, ale aj prevencii pred vyhorením.

Viac o supervízii tu 

Prvé stretnutie :  13.3.2025  v Malackách a 20.3.2025 v  Košiciach   

Začíname  od 8:30 hod. do 18:30 hod. prezenčne . 

Predpokladané ukončenie supervízie  v novembri 2025

 

Lektori s praxou :      

 

 

 

 

Mgr. Zlatica Mokráňová, PhDr. Miroslav Nosál, PhDr. Milada Ragasová, Mgr. Marek Jargus , Mgr. Adela Ondrisková, Mgr. Marián Fečo 

 

Cena za celý kurz pri celej platbe vopred naraz je 1350€ s DPH (10% zľava)   objednajte 9x,  pri vystavení faktúry Vám zľavu odrátame. Pri objednávke zadajte miesto kurzu (Košice, alebo Malacky) 

V cene  kurzu sú skripta, priestory, občerstvenie, lektorská činnosť. (Náklady na ubytovanie, cestovné, stravu si hradí každý samostatne.)

 

Cena pri platbách mesačne :  166€ * 9 =1494€  s DPH ,

 možnosť cez UPSVaR ZDARMA alebo  plán obnovy - viď. dole 

 

 • Požadované vstupné vzdelanie
  VŠ II stupňa v humánne orientovanej profesii( sociálna, psychologická, zdravotnícka, pedagogická);
 • alebo VŠ II stupňa a Prax v oblasti poradenskej, vzdelávacej, alebo pomáhajúcej profesii min. 5 rokov;
 • alebo VŠ II stupňa a Prax 3 roky v oblasti poradenskej, vzdelávacej, alebo pomáhajúcej profesii a absolvovaný akreditovaný kurz v oblasti poradenského procesu, mediácie, koučovania min. 120 hodín.

Termíny : 

 

 • Malacky                  13-15.3.2025
 • Košice                      20-22.3.2025
 • Malacky                 10-12.4.2025
 • Košice                    17-19.4.2024
 • Gaderská Dolina 12-17.5.2025 
 • Malacky               12-14.6.2025
 • Košice                    19-21.6.2025
 • Malacky                11-13.9.2025 
 • Košice                    18-20.9.2025 
 • Malacky                10-11.10.2025
 • Košice                    17-18.10.2025
 • Malacky                11-15.11.2025 (skúška)
 • Košice                    18-22.11.2025 (skúška)

 

*zmena termínov a miesta vyhradená

 

 

*v cene sú skriptá, lektor, priestory, pomôcky 

*ubytovanie a stravu si rieši každý samostatne

 

V rámci projektov Vám cenu za kurz preplatia  :  

"Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie" a "Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva" je možné si dať náklady na vzdelávanie preplatiť 

 všetky informácie nájdete tu: 

 

 • pre pracovníkov v sociálnych službách 

https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-mimo-rezort-zdravotnictva

 • pre zdravotníckych pracovníkov

https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-v-rezorte

 

 

Informujte sa aj na UPSVaR ako zamestnanec, alebo nezamestnaný uchádzač o zamestnanie

 

napr. : "Repaskompas " , alebo 

Zručnosti pre trh práce z UPSVaR aj pre zamestnaných 

 Viac informácii na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny vo Vašom regióne.