Maj rozhovor pod kontrolou -"Endogénne a exogénne faktory vstupujúce do poradenského procesu"

22.03.2016 00:00

Vnútorne a vonkajšie faktory, ktoré ovplyvňujú naše správanie a konanie, respektíve náš pracovný výkon je dobre poznať v každej profesii, ale aj v osobnom živote. Faktory, ktoré nás ovplyvňujú sú naša osobnosť, osobnosť osoby s ktorou sa stretávame, ale aj schopnosť viesť rozhovor. Porozumenie na všetkých troch úrovniach prináša zlepšenie nášho pracovného výkonu, našich vzťahov, ale aj života. Počas tohto kurzu sa učíme komunikovať efektívne, asertívnemu správaniu ale aj typológii osobnosti. 

Ponúkame Vám akreditovaný kurz MŠ SR:

"Endogénne a exogénne faktory vstupujúce do poradenského procesu"

alebo maj rozhovor pod kontrolou .. 

Prejdením tém zo základov psychológie, typologie osobnosti, ale aj vedenie rozhovoru si osvojíte zásady viesť rozhovor efektívne.  


Termín : 11.5.2016- 14.5.2016  

streda- sobota  (od 9:00 hod.- 16:30 hod.)(32 vyučujúcich 45min. hodín)

MAX 6 osôb 

 

Absolvent prvého modulu vzdelávacieho programu "Organizačný poradca" pozná potenciálne

 endogénne a exogénne faktory, ktoré vstupujú do poradenského procesu a môžu ho tak 

významnou mierou ovplyvniť. 

Má poznatky o potrebách človeka a ich vplyve na jeho konanie a motiváciu. 

Ovláda etiku organizačného poradcu. 

Pozná zásady komunikácie a vie efektívne viesť rozhovor.

Učebné osnovy:

I.modul "Endogénne a exogénne faktory vstupujúce do poradenského procesu" (32 hodín)

 

 

 ______________________________________________
Modul končí záverečnou skúškou. Po úspešnom zvládnutí vzdelávacieho programu

 (všetky tri moduly) 

získava absolvent osvedčenie akreditované MŠ SR. Požadovaná úspešnosť je 75%, pri nižšej 

úspešnosti účastník skúšku opakuje (maximálne možnosť test opakovať je trikrát).

 

  • Osobnosť klienta (ciele, motivácia..)
  • Osobnosť organizačného poradcu ( rozvoj osobných vlastností organizačného poradcu; 
  • Poradenský rozhovor ( zásady verbálnej a neverbálnej komunikácie; asertívna komunikácia; 

Ďalšie informácie tu 

_____________________________________________

Ubytovanie a strava individuálne
Možnosti ubytovania:

https://www.finerestaurant.sk/sekcie/Apartmany_57.html
https://arelax.sk/de/node/1416
https://www.hotel-malacky.sk/hotel
https://www.hotelspark.sk/webpages/ubytovanie-0-2/
https://www.kamennymlyn.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=29


Cenník 

 Chcem sa prihlásiť