asociacia poradcov

09.07.2021 18:24

Založili sme asociáciu poradcov, pomocou ktorej sa snažime spájať viaceri poradcovia, terapeuti, koučovia, konzultanti. Je určená pre tých ktorí pracujeme samostatne a potrebujeme občas vzájomnú podporu  v dôvere, ako rast kvality ponúkanej služby. 

Vďaka tejto asociácii  sa dostávame k novým informáciam rýchlejšie, zažívame pravidelnu supervíziu, ktorá je nástrojom k zlepšeniu profesionality a ochrane pred syndrómom vyhorenia. 

Asociácia poradcov prijala etický kódex podľa ktorého sa riadia jej členovia pri poskytovaní služieb klientovi. 

Pokiaľ chcete sa stať členom, zúčastniť sa niektorých prednášok, alebo workshopov tu zistíte viac  https://www.asociaciaporadcov.com/