Organizačný poradca - Akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

19.02.2015 18:46

 

 

 

 

Vzdelávací program sa skladá z troch modulov, ktoré na seba tematicky a logicky nadväzujú. Bude realizovaný formou prednášok, tréningov, praktických ukážok a riešenia prípadových štúdií. Z dôvodu variácie schopnosti a vedomosti záujemcu je možné absolvovať len niektorý modul, alebo aj všetky. Posledný modul môžu absolvovať len po úspešnom zvládnutí predošlých dvoch modulov.

 

Požadované vstupné vzdelanie
Minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou 

 

UČEBNÉ OSNOVY:

 1. Požadované vstupné vzdelanie
  Minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou 

   

  UČEBNÉ OSNOVY:

  1.     I.modul "Endogénne a exogénne faktory vstupujúce do poradenského procesu" (32 hodín)

         Vnútorne a vonkajšie faktory, ktoré ovplyvňujú naše správanie a konanie, respektíve náš pracovný výkon je dobre poznať  v každej profesii, ale aj v osobnom živote.  Faktory, ktoré nás ovplyvňujú sú naša osobnosť, osobnosť osoby s ktorou sa stretávame, ale aj schopnosť viesť rozhovor. Porozumenie na všetkých troch úrovniach prináša zlepšenie nášho pracovného výkonu, našich vzťahov,  ale aj života.  Počas tohto kurzu sa učíme komunikovať efektívne, asertívnemu správaniu ale aj typológii osobnosti. 

           2.  II.modul "Kompetencie organizačného poradcu" (78 hodín)

      Schopnosť porozumenia ako premýšľame a ako sa správne pýtať, tiež schopnosť zvládnuť aj namáhavú situáciu efektívne je výborným pomocníkom v osobnom raste, rozvoji svojich schopnosti a zlepšenia svojho výkonu. Počas kurzu prebieha aj výcvik techník, ktorými efektívne vieme riešiť problémy na rôznych úrovniach - kariéra, vedenie ľudí, stres, súkromie, vzťahy. Učíme sa základné stratégie koučingu, základy NLP,  ale aj rôzne prístupy v poradenskom procese. 

   

             3.  III.modul "Supervízia organizačného poradcu" ( 24 hodín)

        V poslednom module kurzu sa stretávame s prácou supervízora,  naučíme sa    pracovať so skupinou. Zároveň si osvojíme základy techniky  EFT. EFT je technika spadajúca do terapii energetickej psychológie. Je to jedna z techník, ktorou môžeme zlepšiť svoj život, zvládnuť stres a náročné situácie,  ale aj zlepšiť  život klienta, kolegu či blízkych. Pomôže nám ísť lepšie  k vlastnému úspechu. 

  Požadované vstupné vzdelanie 
  Minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou a absolvované predošlé vzdelávacie moduly: Endogénne a exogénne faktory vstupujúce do poradenského procesu, Kompetencie organizačného poradcu.

   

   


______________________________________________
Všetky moduly končia záverečnou skúškou. Po úspešnom zvládnutí vzdelávacieho programu  získava absolvent osvedčenie akreditované MŠ SR. Za každý úspešne absolvovaný modul získava absolvent osvedčenie. Požadovaná úspešnosť je 75%, pri nižšej úspešnosti účastník skúšku opakuje (maximálne možnosť test opakovať je trikrát).

Objednávky a ost. informácie