Kompetencie organizačného poradcu

07.07.2015 17:52

AKtuálne termíny 

Toto je druhy modul kruzu "organizačný poradca", ktorého sa môžete zúčastniť zvlášť. ( Nie je viazaný na ostatné moduly kurzu)

"Organizačný poradca je osoba,  ktorá pomáha rozvíjať schopnosti pri práci osobám vo vyššom a strednom manažmente, ale aj  fyzickým osobám pri ich rozvoji. "

Akreditovaný kurz MŠ SR

Vám ponúka :
• strategie koučingu, 
• základy neuro-lingvistického programovania (NLP)
• rôzne prístupy -kognitívno - behaviorálny, experciálny, eklektický..
• metódy a techniky na spracovanie problémov

 

Po absolvovaní kurzu zvládnete priebeh práce od identifikácie potrieb až po realizáciu riešení. Dobre sa zorientujete v oblasti vedenia ľudí v organizačnom poradenstve. Naučíte sa metódy a techniky vychádzajúce aj z praxe regresnej terapie na spracovanie problémov.


Kurz je rozdelený do dvoch predĺžených vikendov (na dve časti) : 

1 časť: štvrtok (14 - 20 hod.), piatok a sobota ( 9 - 20 hod.), nedeľa ( 9 - 15 hod.).
2 časť: štvrtok (10 - 20 hod.), piatok a sobota ( 9 - 20 hod.), nedeľa ( 9 - 16 hod.)

 

Najbližšie termíny: 

 

Aktuálne termíny Informácie : kontakt@milara.sk, 0905520365,

 alebo objednaním tu

 

Učebné osnovy druhého modulu vzdelávacieho programu "Organizačný poradca"

 

  • Prístupy v poradenskom procese (kognitivno. behaviorálny, expercionálny a iné..)

 

  • Vedenie ľudí v organizačnom poradenstve ( stratégie koučingu a základy NLP...) - vhodný pre osobnostný rozvoj  pre stredny a vyšší manažment
  • Metódy a formy riešenia problému v organizačnom poradenstve (techniky a metódy riešenia problému; uvoľňovacie a relaxačné techniky..)

 

______________________________________________
Modul končí záverečnou skúškou. Po úspešnom zvládnutí vzdelávacieho programu (všetky tri moduly) získava absolvent osvedčenie akreditované MŠ SR.  Požadovaná úspešnosť je 75%, pri nižšej úspešnosti účastník skúšku opakuje (maximálne možnosť test opakovať je trikrát).


Je možnosť dohodnúť splátkový kalendár, ale aj preplatiť na REPAS

Zľava:
• cena 750€/ cena za 1 osobu pri skupine 3-5 osôb naraz
• cena 690€/ cena za 1 osobu pri skupine od 5- 10
• cena 580€/ 1 osoba (skupina nad 10 osôb, alebo preplácaný úradom práce)
• Zľava študenti a ZŤP 10% z ceny

___________________________________ 

 Absolvent druhého modulu pozná kompetencie organizačného poradcu a ovláda priebeh jeho práce od identifikácie potrieb klienta až po realizáciu riešení. Dobre sa orientuje v oblasti vedenia ľudí v organizačnom poradenstve.

 

Vzdelávaci program šitý na mieru osobám podnikajúcim v oblasti organizačného poradenstva (Poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy; Konzultačné, poradenské, tréningové, koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a v oblasti personálneho manažmentu), ale je prínosom aj pre zamestnancov v personálnom manažmente, terapeutov, podnikateľov a budúcich podnikateľov, ale aj osoby v riadiacich funkciach a zamestnávateľov.

________________________________________

 

Kurz prebieha v Malackách 
______________
Ubytovanie a strava individuálne
Možnosti ubytovania:


https://www.finerestaurant.sk/sekcie/Apartmany_57.html
https://www.hotel-malacky.sk/hotel
https://www.hotelspark.sk/webpages/ubytovanie-0-2/
https://www.kamennymlyn.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=29

Organizátor : Bc. Milada Ragasová - poradenstvo Milara; Číslo POA: 3400/2014/126/1