Organizačný poradca - staň sa ním aj ty.

19.02.2015 18:45

Vzdelávaci program "Organizačný poradca" je vhodný pre osoby, ktoré sa venujú, alebo chcú venovať týmto činnostiam:

 

 • Organizačné poradenstvo ( osobnostný rozvoj v strednom a vyššom manažmente) 
 • Poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy
 • Konzultačné služby
 • Poradenské služby
 • Tréningové služby
 • Koučovacie služby;
 • Práca v  oblasti rozvoja ľudských zdrojov
 • Personálny manažment

 

 

ale je prínosom aj pre: 

 
 • zamestnancov v personálnom manažmente
 • terapeutov
 • podnikateľov a budúcich podnikateľov
 • osoby v riadiacich funkciách a zamestnávateľov
 • zamestnancov v štátnej správe vo funkciach radcu 
 

Viac informácii